Hình thức thanh toán

Hiện tại Huy Hải Sản chấp nhận 2 hình thức thanh toán:

01: Thanh toán khi nhận được hàng

Bạn sẽ thanh toán cho Shipper khi nhận hàng

02: Chuyển khoản tới STK MB Bank của Công Ty

Bạn cần chuyển khoản ngay sau khi đặt hàng

Shopping Cart
Scroll to Top